مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24725 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

قـرآن در آيـه 13 سوره عنكبوت مي گويد : افتراهايي كه منافقين مي بندند بايد خودجوابگوي آن باشند منظور از اين افتراء كه بايد در قيامت جوابگوي آن باشندچيست ؟
مـمـكن است اشاره به دروغهايي باشد كه به خدا مي بستند و مي گفتند : خدا گفته است كه ما اين بتها را پرستش كنيم يا اشاره به اينكه منظور آنها از اين سخن كه مي گفتند ما گناهان شما را بـه گردن مي گيريم اين بوده كه اصلا اين كارها گناه ندارد و اين دروغي است كه بايد جواب آن را بدهند .

تفسير نمونه ج 16 ص 224
مكارم شيرازي - ناصر و ديگران

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.