مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24726 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

مـنـافـقـيـن كه در حقيقت به قرآن و اسلام كافر بودند , قرآن را كلام خداوندنمي دانستند , پس چگونه از اينكه سوره اي درباره ايشان نازل شود مي ترسيدند ؟
آنها از اينكه مبادا سوره اي نازل شود كه حقيقت آنان را آشكار سازد در هراس بودند .

تفسير الميزان ج 9 ص 326
طباطبائي - سيد محمد حسين

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.