مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24727 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

منافقين شان آن را نداشتند كه سوره اي برايشان نازل شود . پس چگونه چنين چيزي اتفاق افتاد ؟
اين مطلب درست است كه منافقين ارزش آن را نداشتند كه سوره اي برايشان نازل شود . امـا نـشـان دادن نفاق آنان و خطر بزرگي كه از ناحيه ايشان همواره اسلام را تهديدمي كند امري است بسيار حساس و بزرگ كه در حقيقت مصلحت مومنان جامعه اسلامي به آن وابسته است - به بيان ديگر ذكر نشانه هاي منافقان براي جدا ساختن آنان از مومنان ضروري است و اين امر از طريق قرآن انجام شده است .

تفسير الميزان ج 9 ص 327
طباطبائي - سيد محمد حسين

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.