مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24728 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

واژه نفاق و ويژگي هاي مختلف منافقان را توضيح دهيد.
- ويژگي هاي منافقان : در ادبيات عرب واژه ً ( ( نفاق ) ) به معناي مخفي كردن كفر و تظاهر به ايمان است ( نگا : لسان العرب ، ج 10، ص 359 ) در قرآن كريم نيز تظاهر به اسلام و در باطن كافر بودن از ويژگي هاي برجسته منافقان تلقي شده است . اين نفاق كه از آن به نفاق اعتقادي ياد مي شود در عمل بااين ويژگي ها و خصايص نمود پيدا مي كند : 1- ويژگي سياسي منافقان : 1-1- دوستي با بيگانگان ( مجادله / 14 ) 2-1- ولايت ستيزي ( نور / 47 و 148-2-1- نپذيرفتن حكومت ديني ( نسا / 60 و 61 - منافقون / 7 ) 2-2-1-مخالفت عملي با دستورات ولايت ( نور / 62 و 63 ) 3-1- فرصت طلبي ( نسا/ 141 - احزاب / 19 و 20 ) 4-1- تحقير مومنان ( هود / 27 - شعرا / 111 -توبه / 79 ) 5-1- فتنه گري ( توبه / 47 و 48 ) 6-1- ايجاد جنگ رواني ( احزاب / 13 ) 7-1- توجيه گناه ( نسا / 62 و 63 ) 2- ويژگي رواني منافقان 1-2-خودبزرگ بيني ( منافقون / 5 - بقره / 206 ) 2-2- ترس ( احزاب / 8 تا 35 ) 3-2- اضطراب ( توبه / 56 و 64 ) 4-2- لجاجت ( بقره / 18 - اعراف / 179 ) 5-2- سستي در معنويت ( نسا / 108 و 142 - توبه / 54 ) 6-2- هواپرستي ( محمد / 16 ) 3- ويژگي فرهنگي منافقان : 1-3- خودي جلوه كردن : 1-1-3-اظهارات دروغ و رياكارانه ( منافقون / 1 - بقره / 11 و 12 ) 2-1-3- قسمهاي باطل ( منافقون / 2 - توبه / 56 ) 3-1-3- توجيه روش نادرست خويش ( توبه /42 ) 4-1-3- ظاهرسازي ( منافقون / 2 - بقره / 204 ) 5-1-3- وعده هاي دروغين ( توبه / 77 - 75 ) 2-3- تضعيف باورهاي ديني و شبهه افكني ( احزاب /12 - آل عمران /154 ) 4- ويژگي اجتماعي منافقان 1-4- شعاراصلاح و ايمان ( نور / 47 ) 2-4- امر به منكر و نهي از معروف ( توبه / 67 ) 3-4- بخل ( توبه / 67 - احزاب / 19 - منافقون / 7 ) 4-4- استهزا وعيب جويي مومنان ( بقره / 14 - توبه / 79 ) 5-4- شماتت ( آل عمران / 120 -نسا / 72 - توبه / 50 ) 6-4- كينه توزي ( آل عمران / 118 ) اما نفاق اخلاقي به معناي عدم پايبندي به احكام دين است كه در دو ساحت فردي و اجتماعي ظهور مي كند .( بحارالانوار، ج 72، ص 108 ) حضرت علي ( ع ) در باب اين نوع نفاق مي فرمايد ( ( آشكارترين نفاق انسانها در كسي است كه امر به اطاعت مي كند ولي خودش مطيع نيست و نهي از معصيت مي نمايد ولي خودش آن را ترك نمي كند ) ) ( غررالحكم ، حديث 3214 ) يا رسول اكرم ( ص ) مي فرمايند : ( ( چهار چيز در هر كه باشد منافق است و اگر در كسي يكي از آنها باشد فقطيك صفت از صفات منافقان را دارد؛ هنگامي كه سخن مي گويد دروغ بگويد، آن گاه كه وعده مي دهد وفا نكند و اگر پيماني ببندد پيمان شكني كندو آنگاه كه چيره شود به گناهان بپردازد ) ) ( خصال ، شيخ صدوق ، ص 254 ) درباب نفاق و ويژگي هاي آن مراجعه كنيد به ( ( منشور جاويد، آيت الله جعفرسبحاني ، دفتر انتشارات اسلامي ، قم چاپ اول ، پاييز 1364 ش . ج 4، ص 9 - 178، الميزان علامه سيد محمدحسين طباطبايي ، موسسه الاعلمي للمطبوعات ، بيروت ، چاپ مكرر، ج 2، ص 96 - 97، ج 9، ص 325 به بعد، ج 5، ص 116 - 117 و 118، ج 19، ص 278 و ويژگي كافران : مي توان با نفي ويژگي هاي منافقان و مومنان به ويژگي كافران در ساحت عمل فردي و اجتماعي پي برد اما در عين حال آيات قرآن به برخي از اين ويژگي ها اشاره كرده است : 1- انفاق مال براي جلوگيري از دين ( انفال / 36 ) 2- استهزا نشانه هاي الهي ( غافر / 81 ) 3- مجادله به باطل ( كهف / 56 ) 4-پايمال ساختن حق ( همان ) 5- عدم ايمان به قرآن ( سبا / 31 ) 6- رويگرداني از فرامين خداوند ( احقاف / 3 ) 7- اعتراضات نابجا ( الميزان ، ج 15، ص 222 ) 8- استهزا رسول خدا ( ص ) ( همان ) 9- پيروي از هوي و هوس ( همان ) 10- عدم تبعيت از خودورزي . ( همان ) ;

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.