-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2473 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

پدرم به اعتياد رو آورده است . برادرم افزون بر آن به مشروبات الكلي و به مقدسات بد مي گويند و بااين وجود متعصبند و ظاهر سازي مي كنند, اين ها مرا رنج مي دهد, لطفاً راهنمائيم كنيد.

امر به معروف و نهي از منكر با شرايط خاص خود بر همه واجب است , اما اين كه چگونه مي توان اعضاي خانواده را از منكرات , اعتياد و مشروبات الكلي بازداشت , در اين باره يك نسخهء شفا بخش كلّي وجودندارد, بلكه هر فردي يك سري خصوصيات , ضعف ها و قوت ها دارد, اعضاي خانواده يكديگر را بهتر از ديگران مي شناسند و به ضعف ها و قوت هاي يكديگر آگاهند, بايد با توجه به ضعف ها و قوت هاي افراد در پي علاج برآمد,مثلاً فرض كنيد پدر فردي عاطفي است بايد از دريچهء عاطفه وارد شد, برادر فردي اجتماعي است و بُعد اجتماعي وآبرو داري براي او بسيار اهميت دارد, بايد از همين زاويه وارد شد و... .

حال برخي از افراد با وجودي كه خودشان ضعف دارند, ليكن نمي خواهند اعضاي خانوادهء شان ضعف داشته باشند, خود اين خلاف متعارف نيست , شما از اين بابت اظهار نارضايتي نموده ايد. من از شما خواهرمحترم مي پرسم اگر فردي در پي بدي ها حركت كند و خانوادهء خويش را هم به بدي ها سوق دهد و يا بي تفاوت باشد, و فرد ديگري خودش در بدي ها غوطه ور باشد, ولي نسبت به خانواده اش حساس باشد كه مبادا در بدي ها گرفتار شود, به نظر شمافرد اول ترجيح دارد يا دومي ؟ طبيعي است كه فردي كه نسبت به خانواده بي تفاوت نيست و در پي آن است كه خانواده اش از بدي ها مصون باشد, خود اين ارزشمند است , گرچه خودش پايبند به آن نباشد. اين فرد نسبت به فردي ديگري كه بيان شد, يك قدم به راه حق نزديكتر است . بنابراين , ناراحتي ندارد كه پدر و يا برادر در دين داري و حفظشئونات ديني خانواده با حساسيت و غيرت واكنش نشان مي دهند.

شما خواهر گرامي همّت خويش را به زدودن منكرات از اعضاي خانواده معطوف داريد, نه اين كه از جهت تظاهر به دين داري و غيرت دين داري آنان .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.