مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24730 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

منتظر واقعي حضرت ولي عصر چه ويژگيهايي بايد داشته باشد
بايد به وظيفه خود عمل كند.در زمان غيبت وظايف گوناگوني براي

شيعه ذكر شده است، از جمله:

1ؤ تلاش در جهت شناخت هر چه بيشتر و بهتر امام زمان (عج).

2ؤ تكاپو و كوشش در جهت زمينهسازي ظهور آن حضرت، اين مهم از

راههاي زير ميسر است:

الف) خودسازي و ديگر سازي.

ب ) شناخت و شناساندن امام زمان(عج)، اهداف والاي آن حضرت، نقش بزرگ

تاريخي و ارمغان الهي ايشان به جهان بشريت.

ج ) شناخت و معرفي هر چه بهتر اسلام به جهانيان.

3ؤ تلاش و جهاد در جهت دفاع از اسلام و حفظ كيان اسلامي.

4ؤ پيروي از نائبان امام عصر(عج) يعني عالمان و فقيهان عادل و شايسته.

5ؤ دعا براي فرج آن حضرت.

6ؤ دعا و صدقه دادن براي سلامتي آن حضرت.

7ؤ اهداي ثواب اعمال نيك مانند تلاوت قرآن و... براي آن حضرت نيز

مستحب و ستوده است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.