مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24731 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

اگر كسي باعث انحراف ديگري شد، راه جبران آن چيست؟
شخصي كه باعث انحراف شخص ديگري شده، ابتدا بايد توبه كند كه ديگر مرتكب آن انحراف نشود. سپس بر او لازم است كه شخص منحرف شده را چنانچه زنده است و دسترسي به او دارد، بايد به او آگاهي دهد و او را از آن انحراف باز دارد.
پس از آنكه آن شخص آگاهي به انحراف پيدا كرد و فهميد كه ارتكاب آن گناه است، وظيفه انسان انجام شده است. اين آيه قرآني بر اين وظيفه دلالت دارد كه: «الا الذين تابوا و اصلحوا;(1) كساني كه توبه كرده و كاستيهاي گذشته و خطاها را اصلاح كنند، توبه شان مورد قبول واقع مي شود».

(بخش پاسخ به سؤالات )

ـــــــــــــــــــــ
1 - سوره بقره، آيه 160.

ـ2301ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.