-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2474 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا به نظر شما مسائل روز, مانند دخالت روحانيون در سياست , پذيرش مسئوليت و عملكرد آنها,ابطال آراء و رد صلاحيت ها به جرم گرايش به فلان حزب , توقيف روزنامه ها... مي تواند در باورهاي ديني جوانان اثرمنفي بگذارد؟

در خصوص دخالت روحانيت به سياست و عملكرد آنها بايد گفت : برخي عقيده دارند كه وظيفه روحانيت , تنها هدايت مردم و بيان احكام است و دخالت در سياست , منافي شأن روحانيت است ;از اين روروحانيت نبايد در سياست دخالت كنند و اصولاً دين با سياست رابطه ندارد اين تز كه طرفداران زيادي ندارد, ازسوي اكثريت صاحبان انديشه اسلامي رد شده است .

اكثريت دانشمندان اسلامي عقيده دارند كه وظيفه روحانيت دخالت در سياست است ;زيرا فقها دين شناسان بوده و همان طور كه هبري ديني مردم را برعهده دارند, رهبري سياسي مردم را نيز بايد برعهده گيرند. امام راحل كه درعصر حاضر پرچمدار, اين تز است , باور دارد, كه رهبري سياسي حق فقيهان بوده و ديگران در طول تاريخ اين حق را غضب كرده اند او در خصوص حاكميت غاصبانه رهبران ستمگر سروده است :

]تا به كي اين ناكسان باشند برما حكمرانان تاكي اين دزدان كنند اين بي كسان را پاسباني

]امام عقيده دارد كه تز جدايي دين از سياست , شعار استعمارگران بوده است كه از سوي عمال داخلي آن دركشورهاي اسلامي تبليغ و فرهنگ سازي شده است . ديدگان امام راحل 1با سيره و گفتار معصومان 7همخواني دارد, زيرا پيامبر اسلام 7در مدينه بعد از فراهم شدن شرايط حكومت , حكومتي ديني تشكيل داده و بر مسندقدرت قرار گرفت . پيامبر 7به رغم آنكه رهبر ديني مردم بودند, رهبر سياسي جامعه را نيز برعهده داشت . امام علي 7با تشكيل حكومت عدالت مند, و ضابطه پذير علوي , اثبات كرد, كه بين دين و سياست رابطه وجود دارد, واگر دين از سياست جدا بود, چرا آن حضرت حكومت تشكيل داد؟! امامان ديگر نيز در حدود تشكيل حكومت بودند;از اين رو رهبران قانون شكن و دين ستيز, از آنان وحشت داشته و آنها را زنداني و به شهادت مي رساندند اگرائمه 7حكومت را حق خود نمي دانستند و فقط در مساجد و يا كنج خانه ها, به بيان احكام مي پرداختند, هيچ گاه حاكمان ستمگر و غاصب از آنان وحشت نداشتند.

امروزه در جمهوري اسلامي ايران كه نظريه پرداز و معمار آن امام راحل است , او نظام مبتني بر ولايت فقيه راارائه داد و خو عملاً دخالت در سياست را وظيفه دانسته و سكان دار كشتي انقلاب اسلامي بود.

بي ترديد عملكرد رهبران ديني نقش بنيادي در گرايش جوانان به دين و دين گريزي آنان دارد از رو, در اسلام سفارش شده است كه عالمان ديني قبل از آنكه ديگران را به معارف دين فرا مي خوانند, خود پايبند به قوانين الهي باشند.

يكي از علل دين گريزي جوانان را مي توان مربوط به عملركد برخي از روحانيان دانست . پس دين گريزي جوانان اختصاص به عملكرد روحانيت ندارد, زيرا مشكلات اقتصادي , رقابت هاي سياسي غير منطقي مديران حكومتي و گروههاي كه به اسم اسلام , عوامل مهم دين گريزي جوانان هستند. خانواده ها اساسي ترين نقش را دردين گريزي جوانان دارند. در برخي از خانواده ها, معنويت , تقوا و خدا باوري فراموش شده و نوارهاي مبتذل ويدئوي , به جاي نوارهاي قرآن ... قرار گرفته و همچنين ماهواره ها كه دهها فيلم هاي مستحجن پخش مي كند و برخي از خانواده ها به آن علاقه دارند, عوامل مهم دين گريزي جوانان هستند. البته نقش جامعه را نيز نمي توان در دين گريزي جوانان ناديده گرفت .

در فرهنگ اسلام آزادي بيان و عقيده از اهميت ويژه اي برخوردار است . آزادي بيان و قلم كه رسالت اصلي آنهاهدايت مردم , افزايش قدرت تحليل سياسي آنان و فرهنگ سازي معنويت و 1000هميت داده شده است . امام راحل 1عقيده دارد كه قلم ها شهيد پرور هستند: (1)

مهم آن است كه قلم و مطبوعات از رسالت اصلي خود فاصله نگرفته , شايعه سازي نكرده و مقدسات دين را زيرسؤال نبرند, زيرا وظيفه قلم شبه زدايي , ترويج دين مداري و فرهنگ سازي سالم است . متأسفانه برخي از قلم ها ومطبوعات تبديل به مسلسل ها شده , و مقدسات دين , ارزشهاي ملي و نظامي ديني را زير سؤال مي برند كه نقش اين گونه رسانه ها از مسلسل ها خطرناك تر است . امام راحل فرمود ُ (2)آزادي بيان و قلم تا آنجا قداست دارد كه مصالح جامعه را تهديد نكرده و با بهره گيري از قانون شكل گيرد

منستكيو مي نويسد: (3)

اين واحد درحدود حمايت از جناح چپ و است نيست , بلكه اصلي آن جواب دادن به پرسش ها است كه وظيفه دارد واقعيت ها را بيان كند توقيف برخي از روزنامه ها و مجله ها, بدون در نظر گرفتن مقدرات و با انگيزه هاي سياسي قابل قبول نيست , زيرا تعطيل رسانه ها و مطبوعات سبب مي شود كه در جامعه پوياي و بالندگي و روحيه انتقادگري را از دست دهد, ولي تعطيل برخي از روزنامه ها و مجله هاي ديگر, منطقي و قابل قبول است . متأسفانه برخي ازمطبوعات به شبهه سازي و توطئه عليه نظام مي پردازند و مقدسات دين را زير سؤال مي برند. طبيعي است كه مصالح نظام اقتضا مي كند كه از اين گونه روزنامه ها جلوگيري شود.

در خصوص ابطال برخي از انتخابات از سوي نهادها, نيز بايد گفت : در هر جامعه اي براي انتخابات سالم , فيلتر وفاكتورهاي خاصي پيش بيني مي كنند, تا انتخابات سالم به وجود آيد. در آمريكا نيز براي انتخاب رئيش جمهور ونمايندگان مجلس سنا... شرايط و ترازهايي را پيش بيني كرده است , تا بهترين فرد و يا بهترين افراد گزينش شوند.بعد از انتخابات نيز, در صورت اختلاف و تقلب , بايد نهادي و مرجعي صلاحيت دار, باشند كه وضعيت انتخابات رابررسي كنند. انتخابات رياست جمهوري امريكا در سال 2000نشان داد كه بايد قوه قضائيه بحران انتخابات را حل كند.

در جمهوري اسلامي ايراين نيز لازم است كه نهادها و مراجعي باشند تا صلاحيت رئيس جمهوري و نمايندگان مجلس ... را بررسي كنند. حل بحران انتخابات در ابتدا بايد به مراجع قانوني ارجاع داده شود كه در ساختار جامعه ايران شوراي نگهبان عهده دار آن است . طبيعي است يك نهادي كه رسالت آن بررسي تخلفات و يا ابطال انتخابات است , بايد وظيفه خويش را انجام بدهند. متأسفانه در ايران جناح گرايي سبب شده است كه حق , باطل و باطل , حق نمايش داده شود و اين يكي از آفات نظام ديني ما است .

در فضاي سياسي و بحران ساز, ضروري است كه قدرت تحليل و رشد سياسي همه مردم , بويژه جوانان افزايش داده شود, تا آنها در مسايل سياسي دچار اشتباه نشوند و همه روحانيت را زير سؤال نروند. در حكومتي كه مديران ورهبران او را روحاني و غير روحاني تشيل مي دهند وقتي مديران و مسؤلان غير روحاني , از مسؤلان روحاني بيشتر,هستند چرا تنها روحانيت زير سؤال بروند و دين گريزي جوانان منسوب به روحانيت شود؟ البته از رواحانيت انتظارمي رود كه در عملكرد خود دقت بيشتر داشته باشند, زيرا آن ها به رغم آنكه رهبران سياسي هستند رهبران ديني ومعنوي نيز هستند.

(پـاورقي 1 ـ رسول سعادتمند, مطبوعات و رسانه ها از ديدگاه امام خميني 4ص 21

(پـاورقي 2 ـ مطبوعات و رسانه ها از ديدگان امام خميني , ص 18

(پـاورقي 3 ـ مكتب اسلام , شمارهء 26 ص 27

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.