مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24746 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

منظور از ناپاكي ها و آلودگي هاي روحي چيست؟
انسان به خاطر برتري هايي كه نسبت به ديگر موجودات دارد; بايد با ساختن خود به بهترين نحو، رفتار مورد قبولي داشته باشد.
از ديدگاه انساني، عدم احترام به حقوق ديگران و تجاوز از قانون محكوم است. امّا از زاويه دين كه برنامه هاي ويژه اي براي تربيت انسان دارد، او انتظار بيشتري براي آدمي مي رود.
ارتكاب محرّماتي چون دروغ، غيبت، بي انصافي و... همه از نظر دين آلودگي روحي به شمار مي رود. و از اين بالاتر، حتّي نيّت ها و انگيزه هاي بد، نشان از زشتي باطن است، گرچه عذاب و محاكمه ظاهري نداشته باشد و مؤمن بايد انگيزها و نيّات خويش را هم پاك و منزّه سازد.
انسان كه خليفه خدا در زمين توصيف شده و در ميان موجودات مقام ارجمندي دارد، مكلّف است از اين مقام صيانت كند. اين ممكن نيست مگر با تزكيه و تعليم.
البته تعليم تربيت در اسلام، علاوه بر جايگاه والايي كه دارد، بسيار قانونمند و همراه با برنامه ريزي هاي دقيق است. تفصيل اين مطالب در كتابهايي كه در زمينه تربيت اسلامي تدوين شده، تشريح شده است.

(بخش پاسخ به سؤالات )
             جــوانان
             جوان و مشـكلات روحي                      وسوسه ها و...             

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.