مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24747 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

درمقابل كوچكترين چيزي ناراحت مي شوم ونامزدم خيلي عذاب مي كشد مرا راهنمايي كنيد كه چگونه دست از اين موضوع بردارم؟
خدمت شما سرور عزيز عرض مي كنم كه انسان در زندگي وپيمودن عمر ورسيدن به كمال بايد استقامت وحوصله داشته باشد ، اگر انسان استقامت به خرج ندهد ودرمقابل ناراحتيها ومصيبتها صبر نكند درحقيقت تيشه به ريشه خود زده وخود را از كمالات وحتي از لحاظ جسمي بخطر انداخته است . بسياري از گرفتاريها وناراحتيهاي زندگي با صبر وحوصله حل شده ومي گذرد ولي اگر صبر نباشد چه بسا كوچكترين چيزي انسان را به زمين بزند وموجب بروز خيلي از گرفتاريها واختلافات در زندگي شود.
بايد توجه داشته باشيد كه ناراحت شدن به كوچكترين چيز شايد خداي ناكرده موجب وسبب افتادن واز دست دادن بزرگترين چيزها بشود . حتماً حالت صبر وحوصله را درخود ايجاد نمائيد تا استقامت در زندگي برايتان حاصل شود ودراين راه از اصل تلقين استفاده كنيد كه بهترين دواي دردهاي روحي است . به خود تلقين كنيد وباورتان قرار دهيد كه بايد ومي توانيد انسان پرحوصله وصبوري باشيد كه به كوچكترين چيزي ناراحت نشويد وهرگاه زمينه ناراحتي پيش آمد باخود بگوئيد اين امتحاني است كه بايد از آن خوب دربيايم ومي توانم ناراحت نشوم وحوصله بخرج دهم . همين طور به خود تلقين كنيد تا حالت هميشگي شما شود.
درضمن دراين مطلب فكر كنيد كه ناراحتي چرا ؟ چرا ما بايد به كوچكترين چيزي ناراحت شويم ؟ چرا بايد به كوچكترين چيزي زندگي خودرا تلخ وسبب ناراحتي همسرمان شويم ؟ مگر ما چقدر مي خواهيم در دنيا زندگي كنيم ؟ چرا اين چند روز را بركاك خود تلخ كنيم ؟
حالا كه خدا به شما لطف كرده ونعمتهايش را از شما دريغ نكرده وهمسر وزندگي خوبي داريد چرا شكر اين نعمتها را بجا نمي آوريد وبه زندگي خود لبخند نمي زنيد وباصبر وحوصله از مشكلات آن نمي گذريد؟ چرابا ناراحتي وعذاب وجدان زندگي كنيد؟ آب گوارا دركنار شماست چرا از آب شوريده استفاده كنيد ؟ اين اصل روانشناسي را بدانيد كه خواستن توانستن است از همين امروز همين ساعت بخواهيد كه زندگي باحوصله وبدون ناراحتي وباصبر واستقامت ولبخند شيرين باشد با يقين بدانيد بااين خواستن جدي شما ، مي توانيد اميد كه موفق باشيد.
دومين راهي كه دراين رابطه مي توان انجام داد مشارطه ومراقبه است به اين معني كه صبح باخودم شرط كنم من بايد امروز ناراحت نشود ودرطي روز مراقب خودم باشم ودرضمن مي توانيم باخود قرار بگذاريم اگر كم صبري كنيم بايد جريمه شويم و آخرين كلام اينكه كم صبري وحساس بودن زياد دو ضرر بزرگ دارد يك ضرر روحي كه آينده زندگي را به خطر مي اندازد ويكي خطر جسمي ، چراكه مشكلات روحي مستقيماً روي جسم هم تأثير مي گذارد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.