مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24748 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا اگر كودكي را به نام امام و پيامبر نام گذاري نكنند گناه دارد؟
به طوري كه از گفتار رهبران راستين به دست مي آيد يكي از حقوق فرزند به پدر اين است كه نام نيكو روي وي بگذارد و اساساً انتخاب نام بزرگان و برجستگان انسا نيّت كه مي توانند براي كودك و پيشرفت وي الگو باشند بسيار شايسته و مناسب است و چون ما مسلمانان در زندگي خويش از امامان و رهبران معصوم((عليهم السلام)) الهام مي گيريم انتخاب نام از اين خاندان براي ما شايسته است ولي چنان نيست كه اگر كسي اينگونه نام ها را براي فرزندش انتخاب نكند گناه كرده باشد.

( بخش پاسخ به سؤالات )


ـ159ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.