مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24751 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

براي نزديك ترشدن به خداوند چه اههايي را پيشنهاد مي كنيد ؟
دوست عزيز : براي آنكه ما هر لحظه بتوانيم به خداي مهربان نرديك تر شويم بهترين راه اينست كه مراقب خود باشيم تا دچار خطا و گناه نشويم زيرا علت عمده دوري انسان از خدا گناه و چيزهايي است كه خداوند را از انجام آنها بر حذر داشته است .
حال براي آنكه دچار گناه و درنتيجه دوري از خدا نشويم راههايي را به شما پيشنهاد مي كنيم كه اميدواريم به كار بستن آنها روز به روز به خداي مهربان نزديك تر شويم .
يكي از مواردي كه باعث مي شود انسان وسوسه گناه را از خود دور كند ياد خداوند است يعني توجه به مراقبت دائمي خداوند و حضور او در همه جا و همه حال خداوند خود اين اختار را به انسان مي دهد كه ( ان ربك لبا لمرصاد ) ( 1)
پرودگار تو در كمينگاه است و تو در محضر خداي بزرگ است كه به عمل ناپسندي دست مي زني چگونه است كه اگر ديگران حاضر بودند شرمنده مي شدي و در محضر آنان خطايي از تو سر نمي زد اما در محضر خداي بزرگ كه حاكم و فرمانرواي مطلق اين دنيا و دنياي ديگر است مرتكب اعمال زشت و نا پسند ي مي شوي ؟ و اينست كه در دعاي ابو جمزه ثمالي مي خوانيم خدايا من در لحظه اي به تو رو آوردم كه سزاو ار حتي شنيد ن تو نيستم { من غير استحقاق لاستما عك مني و لا استيجاب لعفوك عني } من سزاوار اينكه از من شنوي و يا از من بگذري نيستم .
خدا من كسي هستم كه اگر كودكي از وضعم و گناهم مطلع مي شد كنار مي كشيدم و خود داري مي كردم اما نه به اين خاطر بود كه ترا كوچك كنم و تو در نظر من خوار باشي و پست باشي و برايم ارزشي نداشته باشي { لا لانك اهون الناظرين الي واخف المطلعين علي بل لانك يا رب خير الساترين و ارحم الراحمين } بل به اين خاطر كه تو مرا مي پوشاني و مرا مفتضح نمي كني و رسوا نمي سازي تا شايدبا اين كرامت و لطف توا دب شوم و به راه بيا بيم اما ديگران رسوا مي كنند و اينست كه ازآنها حساب مي برم ولي بر تو مي شورم ( 2)
از موارد ديگري كه باعث مي شود انسان به طرف گناه نرود و ميل به گناه در انسان كم رنگ شود دوستي با انسانهاي پاك سرشت والهي چرا كه اعمال و رفتار آنها در انسان تاثير گذاشته و انسان را به صراط مستقيم هدايت مي كند .
در حديث است كه در پيش از آنكه در باره راه درباره رفيق راه بپرس و پيش از آنكه خانه انتخاب كني در باره همسايه بپرس ( 3)
تو اول بگو با كيان دوستي پس آنكه بگوييم كه تو كيستي
سخن امام اين هشدار را مي دهد كه انسانها بايد در انتخاب دوست نهايت دقت راد اشته باشند چرا كه د وست نادان و فاسد از دشمن نيز ضرر بيشتري به انسان ميزند
دشمن داناكه غم جان بود بهتر از آن دوست كه نادان بود
اما در عوض دوستي و مجالت انسانها الهي و با ايمان متعهد تاثير بسيار خوبي براشان گذاشته و ضامن سعادت و خوشبختي او مي شود در روايات نيز آمد ه است با كسي دوستي كنيد كه با نگاه كردن به او به يا د خداوند مي افتيد .
در دعاي ابو حمزه ثمالي يكي از علل اينكه شخص نمي تواند با خداوند ارتباط خوبي بر قرار كند و دعا و نيايش خوبي داشته باشدرا عدم مجالست و دوستي با اهل علم الهي ميداند مي گويد: { اولعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني } شايد مرا در نشست و مجلس علمايي كه خودشان و ترا و راهشان و كار شان را شناخته بودند و به خشيت تو رسيده بودند شايد مرا در كنار آنها نديدي و اين بود كه رهايم كردي چون آنها كه در راه با رفيقي نباشند طعمه شيطان مي شوندو آنها كه همراه عالمي نباشند بت جاهلها مي گردند
در ادامه مي فرمايد :{ اولعلك رايتني الف مجالس البطالين بيني و بينهم خليفتي } شايد توديدي كه من با بطا لها كه فقط حر ف مي زنند و فقط با حرف ها وقت را پر مي كنند الفت گرفته ام و به حرف زدنها قانع شده ام و به نقالي پرداخته ام پس تو كنار كشيدي و مرا با آنها گذاشتي ( 4)
و از ديگر عوامل باز دارنده از معصيت كه در اينجا به عنوان آخرين عامل به آن اشاره مي كنيم اينست كه به خاطرآوريم كه تمام اعضاء و جوراح از نعمت هاي الهي هستند كه خداوند مهربان آنها را براي رشد و سعادت ما به ما داده است اما ما با ارتكاب گناه تمام نعمتهايي را كه خداوند با لطف خود به ما بخشيده است را تباه مي كنيم .
در روايت است كه اگر حتي خداوند بندگانش را از نافرماني كردن و گناه نكردن نترسانيده بود(آثار بد دنيوي و اخروي )باز هم واجب بود كه انسان مرتكب هيچ گناهي نشود تا به اين وسيله در برابر نعمتهاي او سپاسگزاري كرده باشد ( 5)
دوست عزيزم :كسي را در نظر بگير كه مي خواهد بر خلاف فرمان خداوند مرتكب گناه شود و بطورمثال دست به دزدي بزند تمام اعضاء بدن آن شخص بايد وظايف خود را با تمام نيرويي كه دارند انجام دهند تا او توانايي انجام چنين گناهي راد اشته باشد ششهاي او بايد به طور مرتب هواي تازه را به خود بگيرد تا او نفس بكشد و زنده بماند قلبش بايد به طور منظم در حال تپيدن باشد تا خون به تمام پيكرش برسد و او را زنده نگه دارد چشمايش بايد توانايي ديدن داشته باشد تا او راه خود را ببيند پاهايش بايد قادر به حركت و قدم بر داشتن تا در مسيري كه چشمش مي بيند پيش برود گوشهايش بايد توانايي شنيدن داشته باشد تا او درها را باز كند و اشياء را بردارد مغزش بايد كار خود را انجام دهد تا ساير اعضاء بدنش از آن فرمان بگيرند و و ظايف خود را اجرا كنند ........ و اگر يكي از اين اعضاء يعني يكي از اين نعمتهايي كه خداوند به انسان داده است كار خود را به درستي انجام ندهد شخص گنهكار قادر به انجام گناه نخواهد بود . پس مي بيني كه گنهكار براي آنكه در برابر خداوند مرتكب گناه و نافرماني شود از همان امكانات و نيروهايي استفاده مي كند كه خداوند آنها را براي انجام كارهاي درستو نيك به ا وداده است به اين ترتيب آيا شخص گنهكا با انجام هر كدام از گناها ن خود نعمتها و نيروهايي را كه خداوند به ا وداده تباه و حرام نمي كند ( 6)
واي بر من و به رسوائيم در صحفه هستي در اين لوح منظم من با دست نعمتها نقش گناهانم را كشيدم و با لطف تو خودم را به قهر به رنج بستم ( 7)

منابع وماخذ
1- قرآن كريم مباركه فجر آيه 14
2- مروري بر دعاي ابو حمزه ثمالي بشنو از ني نوشته عين صاد ص 70
3- نهج البلاغه حضرت علي (ع) نامه 31
4- مروري بر دعاي او حمزه ثمالي بشن واز ني نوشته عين صاد ص 101 – 100
5- نهج البلاغه حضرت عي ( ع ) ج 290
6- پندهاي كوتاه از نهج البلاغه هئت تحريريه بنياد و نهج البلاغه ص 4 – 15
7- مروري بر دعاي ابوحمزه ثمالي بشنو از ني نوشته عين صاد ص 112

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.