مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24753 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

بهترين چيزي كه با آن مي توانيم مسلمان بودن خود را براي يك غيرمسلمان ثابت كنيم، چيست؟
بهترين معرّف و نشانه مسلمان بودن انسان، عمل كردن به تعاليم اسلام است. مثلا مسلماني كه نماز خويش را با شرايط آن به طور كامل انجام مي دهد و در ماه رمضان، روزه مي گيرد و در معاشرت با مردم، راستي در گفتار و درستي در كردار و خوش رفتاري و فضيلت را سرلوحه رفتار خويش قرار مي دهد، و به ديگر تعاليم و دستورات ديني، پاي بند است، همين كارهاي وي، يهترين معرّف و نمايشگر مسلمان بودن اوست.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ1206ـ
E

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.