مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24754 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

نشانههاي اخلاص چيست
در علامت اخلاص آمده است كه شخص

دوست نداشته باشد ديگران براي اعمال نيكش او

را بستايند. بنابراين، هرگاه انسان براي عملي ميل به

تعريف ديگران پيدا كرد، بايد متوجه بشود كه ريا در

درونش ريشه دوانده است. در جاي ديگر نيز آمده

است: يكي از نشانههاي ريا اين است كه شخص در

حضور ديگران نشاط در عبادت پيدا ميكند، ولي

در تنهايي با كسالت و بيحالي به عبادت ميپردازد.

براي آگاهي بيشتر ر . ك :چهل حديث امام

خميني، بحث ريا.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.