مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24755 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا بعضي افراد در انجام هر كاري، پيوسته مواظب نظر و قضاوت ديگران هستند؟
اين امر ممكن است در اثر عدم اعتماد به نفس باشد. چنين كسي بايد اعتماد به نفس را در خويش تقويت كند و نيك بينديشد كه ديگراني كه نظرشان براي وي اهميّت دارد از خود چيزي ندارند; آنان نيز بنده اي عاجز، ناتوان و ضعيفند كه اگر خدا لحظه اي فيض خود را از آنان قطع كند هيچ چيز ندارند و از بين مي روند و بداند همان لطفي كه خداوند به آنان داشته، به وي هم مبذول داشته است. البته بايد به وظايفي كه در رابطه با ديگران دارد، پاي بند باشد امّا نبايد آنان را در بالا بردن و يا پايين آوردن خود مؤثّر بداند، بلكه بايد خود را متوجّه خدا كند و تنها از او بخواهد كه نيازهايش را برطرف سازد.
البته توجّه به نظر ديگران، تا حدّي نشان دهنده آن است، كه فرد نمي خواهد ديگران او را سرزنش كنند و يكي از راهها مشاركت دادن ديگران و مشورت با آنان است. اين كار دو فايده دارد:
1. كار پخته تر و كامل تر مي شود;
2. سرزنش ديگران محدود و بلكه كلا برطرف مي شود، زيرا با مشورت خود آنان انجام گرفته است.

(بخش پاسخ به سؤالات )

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.