مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24780 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا نگاه كردن خواهر و برادر به بدن يكديگر جايز است ؟
نگاه كردن خواهر و برادر به بدن يكديگر به استثناي عورتين اگر به قصد لذت و موجب آلوده شدن به گناه نباشد اشكال ندارد، اما اگر مي ترسند كه به گناه آلوده شوند نبايد نگاه كنند، ( توضيحالمسايل آيت الله اراك ، مساله 2451 ). ;

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.