مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24783 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

آيا اين كه پيغمبر مي فرمايد اگر كسي شب را صبح كند، بدون اين كه نماز وتر را خوانده باشد از مانيست يا مسلمان نيستيعني واقعاً هر كه وتر نخواند، مسلمان نيست؟

خواندن نماز وتر مستحب مؤكد است و ثواب فراوان دارد، ولي اين گونه نيست كه ترك كننده آن مسلمان نباشد، زيرا در اين صورت امر واجب بود، نه مستحب. انجام ندادن امر مستحبي باعث خروج از دين اسلام نميشود و حتي بسياري از واجبات ما چنين است.

حديثي را كه در خصوص نماز وتر نوشتهايد، به دست نياورديم و اگر چنين حديثي از رسول خدا صادر شده باشد، بيان كننده اهميت نماز وتر است، نه بدين معني كه اگر نماز وتر نخواند، واقعاً مسلمان نباشد، چنان كه لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد (1). براي همسايه مسجد، نماز نيست مگر در مسجد. معنايش اين نيست كه نماز همسايه مسجد در غير مسجد مثلاً در خانهاش باطل است، بلكه منظور اين است كه همسايه مسجد اگر به جاي خواندن نماز در مسجد بدون عذر در خانهاش نماز بخواند، نمازش كامل نيست و ثوابهاي زيادي را از دست داده است. روايات با اين مضمون در موضوعات ديگر نيز وجود دارد.

: پاورقي

1 - الانوار، ج 83، ص54.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.