مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24785 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

نماز عيد قربان واجب است؟

نماز عيد فطر و عيد قربان در زمان حضور امام(معصوم) عليه السلام واجب است و بايد به جماعت خوانده شود، و در زمان ما كه امام غايب است، مستحب

مي باشد.[3] نماز عيد قربان دو ركعت است. كيفيت آن را در رسالة مجتهد خود مطالعه فرماييد.

[3]امام خميني، توضيح المسائل، مسئلة1516.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.