مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24786 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

چرا مردان هنگام نماز خواندن بايد پاهاي خود را باز نگه دارند؟

در روايات از امام باقر و امام صادق(ع) آمده است: مستحب است مردان هنگام ايستادن در نماز بين پاها از سه انگشت تا يك وجب فاصله بياندازند.[6

[6] وسائل الشيعه، ج 4، ص 710 و عروه الوثقي، فصل في القيام، مسئلة 32.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.