مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24788 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

وقت فضيلت نماز عصر و نماز عشاء چه زماني است؟

وقت فضيلت نماز ظهر تا موقعي است كه ساية شاخص به اندازة خود شاخص شود (منظور سايه اي است كه از ظهر به بعد پيدا ميشود) و وقت فضيلت عصر از موقعي است كه شاخص به اندازة خود آن است تا موقعي كه به اندازة دو برابر آن شود، و وقت فضيلت نماز مغرب از غروب است تا ناپديد شدن حمرة مغربيه (يعني رنگ سرخي كه بعد از غروب آفتاب در مغرب ظاهر ميشود) و وقت فضيلت نماز عشا از موقعي است كه سرخي مزبورد ناپديد ميشود تا يك سوم از شب، و وقتي فضيلت نماز صبح از اول طلوع فجر، يعني سپيدة صبح است تا موقعي كه هوا روشن شود.[2]

[2]آيت الله ناصر مكارم شيرازي، توضيح المسائل، مسئلة 695.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.