مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24791 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

هنگامي كه ما در ركعت دوم به امام جماعت اقتدا كرديم در هنگام تشهد به حالت تجافي نشستيم، بر ما واجب است كه تشهد را همراه امام جماعت بخوانيم؟

هنگام تجافي در تشهد مي توان تشهد را به پيروي از امام جماعت خواند، و ميتوان سكوت كرد يا هر ذكري را گفت پس خواندن تشهد واجب نيست.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.