مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24853 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

وظيفه انسان نسبت به كسي كه نماز نميخواند چيست
بدون شك نخواندن نماز يك منكر و گناه

است كه وظيفه نهي از منكر را داريد ولي در مرحله

اول بهتر است ارتباط دوستانهاي داشته باشيد و

سعي كنيد فرد مورد نظر را با زبان خوش و تشويق به

نماز و در صورت امكان بيان خوبيهاي نماز اصلاح

كنيد. اگر نشد در صورتي كه تشخيص ميدهيد كم

كردن رفت و آمد ميتواند اثر خوبي داشته باشد و

به صلاح آنها يا شما هست ارتباط را به حداقل

برسانيد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.