مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24854 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چه كنيم تا نماز در رفتار و كردارمان بيشتر اثر بگذارد
بهترين كار براي تاثير بيشتر نماز در رفتار و

كردار آن است كه واقعا نماز را اقامه كنيم و اين

عبادت بزرگ را با همه اسرار و معارفش بجا آوريم.

در نماز همانطوري كه در جواب اول بيان شد حضور

قلب داشته باشيم و به نماز

همانطوري كه در جواب دوم گفته شد انس بگيريم;

از زمين و دنيا و هوي و هوس كنده بشويم و با نماز

كه معراج مومن است به آسمان معنويت و عبوديت

پرواز كنيم و آسماني شويم تا فاصله ما با بديها

فاصله آسمان و زمين باشد و به حقيقت ((ان الصلاه

تنهي عن الفحشا و المنكر)) پي ببريم.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.