مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24855 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

حقيقت نماز چيست
حقيقت نماز، انقطاع الي الله است و

فراموشي ما سوي الله و پشت سرانداختن سر و

سوداي غير او با الله و اكبر و ايستادن به مناجات و

گفتگوي عاشقانه با او در قرائت و نشان دادن عجز

خود با ديدن جلال و جبروت او در ركوع و سجود و

شهود توحيد و نبوت در تشهد و پيوند خوردن با

خوبان عالم در سلام.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.