مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24860 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

نماز و روزه كسي كه به نيت شكار سفر ميكند چگونه است نظر امام خميني
بايد ببينيد كه روزهايي كه به قصد شكار ميرويد به

چه نيت ميرويد:

اگر براي خوش گذراني به شكار ميرويد، بايد نماز

را تمام بخوانيد و روزه بگيريد ولي اگر براي تهيه

معاش به شكار ميرويد، بايد نماز را شكسته

بخوانيد و روزه نميتوانيد بگيريد و اگر براي كسب

و زياد كردن مال به شكار ميرويد، به احتياط واجب

نماز را هم تمام وهم شكسته بخوانيد ولي بايد روزه

نگيريد. (توضيح المسائل امام، م 1301)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.