مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24865 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

كيفيت خواندن نماز شب چيست
نماز شب يازده ركعت است و وقت آن از نيمه

شب تااذان صبح است كه به ترتيب زير ميباشد: 1 ؤ

هشت ركعت نافله شب كه به صورت چهار نماز دو

ركعتي (مانند نماز صبح) خوانده ميشود. 2 ؤ دو

ركعت نماز شفع كه پس از هشت ركعت اول خوانده

ميشود. مستحب است در آن پس از حمد در يك

ركعت سوره ((قل اعوذ برب الفلق)) و در ركعت ديگر

((قل اعوذ برب الناس))خوانده شود. 3 ؤ يك ركعت

نماز وتر كه پس از شفع خوانده ميشود. مستحب

است در آن پس از حمد ((قل هو الله احد)) سه مرتبه

خوانده شود سپس يك بار ((قل اعوذ برب الفلق)) و

يك بار ((قل اعوذ برب الناس)). پس از سوره قنوت

است كه مستحب است به اين صورت باشد: هفتاد

مرتبه گفته شود:((استغفرالله ربي و اتوب اليه)) و

براي چهل نفر مومن استغفار شود يا چهل بار گفته

شود: ((اللهم اغفر للمومنين و المومنات)) و سي صد

مرتبه گفته شود ((العفو)) البته اينها مستحب است و

بدون اينها هم ميتوان خواند .حتي ميتوان بدون

سوره يا قنوت خواند و اگر وقت تنگ باشد ميتوان

فقط به شفع و وتر يا وتر تنها اكتفا نمود. اين نماز در

تمام شب هاي سال مستحب است و فضيلت بسيار

دارد. در روايت است خانهاي كه در آن نماز شب

خوانده شود مانند ستاره آسماني براي ملايك

ميدرخشد و آنان براي نماز گزار صلوات و درود و

رحمت ميفرستند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.