مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24866 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا نماز صبح و عشا ثواب زيادي دارد
نماز صبح به دليل اينكه انسان از خواب

شيرين واستراحت خود ميگذرد و به نماز بر

ميخيزد ثواب بيشتري دارد. هم چنين هنگام نزول

ملائكه روز و صعود ملائكه شب به آسمان است و

لذا اين نماز به رويت هر دو دسته از ملائكه ميرسد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.