مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24867 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا نماز جماعت ثواب زياد دارد
خدا دوست دارد كه همه مومنين از هر نژاد و

رنگ، غني و فقير، كوچك و بزرگ در كنار هم

بايستند و متحد باشند واز حال هم خبردار باشند و

از مشكلات يكديگر خبردار باشند و به هم كمك

كنند و عبادت آنها با شكوهتر باشد و صفهاي

متحد آنها شيطان و دشمن را مايوس كند و لذا در

جماعت ثواب بسياري قرار داده است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.