مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24868 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

تاركان نماز در قيامت چه سرنوشتي دارند
در قرآن كريم، سوره مدثر، آيه 42 ؤ 39

فرموده: ((روز قيامت اهل بهشت از اهل جهنم كه در

عذاب دردناك هستند ميپرسند كه چه چيزي تو را

به جهنم آورد؟ جواب ميگويد من اهل نماز نبودم.))

باباطاهر چنين گفته است:

جهنم تار شد از بي نمازان خدا بيزار شد از بي نمازان

اگر خواهي ببخشي لقمه نان بده بر سگ مده بر بي نمازان

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.