مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24869 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

اين كه در روايت حضرت ميفرمايد نماز ستون دين است منظور چيست
نظام تربيتي، سياسي، اقتصادي و اخلاقي

اسلام مبتني بر نظارت دروني و تقوا است; يعني،

يك مسلمان بيش از همه چيز خداي يگانه را مدنظر

دارد و او را ناظر بر اعمال خويش دانسته و معتقد

است معاد و قيامت بر سر راه او قرار داد.

در اين نظام نماز نقش يادآور و هشدار دهندهاي

را دارد كه هر روز و هر شب اين مهم را يادآوري كرده

و انسان را از خطر فراموشي حقيقت باز ميدارد و

در نتيجه نقش بسيار موثري بر كنترل دروني انسان

دارد و چنانكه خداوند فرموده است. ((اقم الصلوه

ان الصلوه تنهي عن الفحشا و المنكر و لذكر الله

اكبر; نماز را بپادار كه نماز آدمي را از كارهاي زشت و

ناپسند باز ميدارد و همانا ذكر و ياد خداوند نتيجه

بزرگتر است.)) بنابر اين نماز بدان جهت تشريع شده

كه آدمي خود را فراموش نكند و بداند كه بنده خدا و

ندانست. نماز هم چون چراغهايي است كه در

فواصل معيني در تاريكي روشن ميشود تا كسي كه

در راه است راه را گم نكرده و دچار لغزش و انحراف

نگردد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.