مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24871 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

اگر ورثه ميت ندانند چه مقدار نماز قضا براي ميت بخوانند وظيفهشانچيست
ميتوانند به ((قدر متيقن)) (مقداري كه يقين

دارند) اكتفا كنند. اما اگر بخواهند ذمه ميت را واقعا

بري نمايند بايد به مقداري كه يقين كنند بيشتر از آن

در ذمه ميت نبوده عمل نمايند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.