مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24873 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا بايد زمان معين نماز خواند و آيا ميشود هر وقت اراده كرديم نمازبخوانيم
در نماز راز و رمز و اهداف چندي نهفته كه

بدون آن كه نماز در قالب و زمان خاص انجام شود

آن اهداف تامين نميشود.

الف) ياد و ذكر خدا; زيرا انسان موجود

فراموشكاري است. بنابر اين هر چند ساعت يك

بار، با خواندن نماز خداي سبحان را ياد كرده و

متذكر وجود لايتناهاي او ميشود.

ب ) وقتي انسان متذكر خدا بود و خدا را مراقب

خويش ديد، قهراا از انجام گناه و منكرات شرم و حيا

ميكند. بنابر اين يكي از اهداف نماز جلوگيري از

فحشا و منكرات است: ((ان الصلوه تنهي عن

الفحشا و المنكر)).

ج ) هدف ديگر نماز عبوديت و خشوع و خضوع

در پيشگاه مقام ربوبيت است. به طور مودب

ايستادن، ركوع كردن، جبين به خاك ساييدن، سجده

و نشستن دو زانو و... همه نشانههاي خضوع است.

و اين حقي است از خداي سبحان كه هر انساني

موظف به اداي آن است. توجه داشته باشيد كه

همين خشوع و خضوع، به تدريج در روح و جان ما

اثر گذاشته و انسان را در برابر ساير افراد متواضع

ميكند. امام علي(ع) ميفرمايد: ((ومن تعفير عتاق

الوجوه بالتراب تواضعا ; خداي سبحان نماز را مقرر

داشت تا پيشاني از روي تواضع به خاك ماليده شود))،

(نهجالبلاغه). حضرت فاطمه(س) نيز ميفرمايد:

((جعل الله الصلاه تنزيها لكم من الكبر; خداوند نماز را

مقرأر داشت تا دامن انسان را از كبر و منيأت پاك گرداند)).

د ) راز ديگري كه در نماز نهفته است تشكيل

جماعتهاست. ويل دورانت مينويسد: بر هيچ

انسان منصفي پوشيده نيست كه شركت مسلمانها

در نمازهاي جماعت روزانه چه اثر خوبي در

وحدت و تشكأل آنها دارد. با كمي دقت ميتوان

دريافت كه در سايه همين جماعتها و

جمعههاست كه انسجام و اتحادي در اقشار مختلف

ايجاد ميشود و در سايه آن بركات و ارزشهايي

وجود دارد. از كارهاي عمراني يك منطقه گرفته تا

راه حل ساير مشكلات افراد و جامعه. آنچه ذكر شد

بيانگر اين حقيقت است كه به هر حال يكي از

اهداف نماز، پاك و منزه ساختن روح انسان از كبر و

منيت است; همچنان كه نماز بازدارنده انسان از

لغزشها و گناهان است. نماز در ساخت روح انسان،

همان نقشي را ايفا ميكند كه نرمش و ورزش در

ساخت جسم انسان ايفا مينمايد. اگر كسي ورزش

رابراي مدت طولاني ترك كند، كمكم بدنش دچار

يك نوع سستي و كسالت ميشود و چه بسا سلامت

خود را از دست بدهد.

بنابر اين انسان بايد روزانه يا لااقل هفتهاي چند

ساعت، به راهپيمايي و ورزش بپردازد تا به تدريج

جسم را سلامت و شاداب سازد. روح انسان نيز

چنين نيازي دارد، بايد هر روز اين نيايش و سرود

مذهبي و اسلامي تكرار گردد تا به تدريج سلامت و

شادابي روح انسان در سايه ياد حق احراز گردد.

خلاصه آن كه اهداف نماز كه داراي ابعاد

مختلف اجتماعي، فرهنگي و سياسي است بدون

اين كه نماز در زمان معين و با نظم خاص انجام نشود

آن اهداف تامين نميشود.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.