مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24874 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

چرا بايد نماز را به عربي خواند
الف) شايد بتوان گفت به عربي خواندن نماز

بيانگر روح اتحاد در ميان جوامع مسلمانان است هر

مسلماني در هر جاي عالم باشد به سوي يك قبله و

با يك طريق و با يك زبان با معبود خويش به راز و

نياز بر ميخيزد و در هر ديار و كشوري كه انسان

مسلمان وارد شود هر چند زبانها متفاوت است اما

در هر مسجدي كه قدم بگذارد شيوه نيايش با خداي

سبحان يكي است و اين خود بهترين نوع اتحاد و

همدلي را پديد ميآورد. ب) عبارات نماز ظاهري و

باطني دارد كه با ترجمه نماز فقط به ظاهر نماز اكتفا

نمودهايم. پ) آشنايي با نماز و معناي بلند عبارات

آن كار آساني است كه فرد مسلمان بايد به آن

اهميت بيشتري بدهد. ت) فرد مسلمان بايد در برابر

فرمان پيامبر كه همان فرمان خدا است تسليم باشد

و اين روحيه تسليم و پذيرش كمال آدمي است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.