مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24875 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

منظور از نماز وسطي كه در قرآن آمده چه نمازي است و دليل اهميت آن چيست
احتمالا منظور نماز ظهر است زيرا نماز ظهر

است كه در وسط و ميان روز انجام ميگيرد و شايد

علت اهميتش اشتغالاتي است كه مردم در وسط

روز دارند كه بايد از همه كارها و منافع دنيوي صرف

نظر كنند و به سوي فرمان الهي بشتابند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.