-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:249 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

علت بالا رفتن سن ازدواج چيست؟
زندگي در جوامع بشري گذشته ساده تر بود و پيچيدگي و مشكلات امروز را نداشت و در نتيجه سن ازدواج پايين تر بود؛ ولي جوامع شهرنشين امروزي از پيچيدگي و مشكلات خاصي برخوردار است و همين امر باعث شده كه جوان ها نتوانند به راحتي تشكيل خانواده دهند و در نتيجه سن ازدواج بالاتر رفته است. آخرين آماري كه در دست است سن ازدواج پسرها را حدود 27 سال و دخترها را حدود 24 سال نشان مي دهد (جوانان و ازدواج، ص 43). آنچه به طور عمده باعث گشته كه جوانان كشور زير بار ازدواج نروند، مشكلات اقتصادي است، ولي به نكات ذيل نيز توجه داشته باشيد: الف) تخصص در اشتغال در ابعاد گوناگون باعث گشته كه افراد ديرتر بتوانند به درآمد كافي براي هزينه زندگي دست پيدا كنند. ب ) امر تحصيل نيز باعث تأخير در ازدواج گشته است. يك دانشجو تا بخواهد دوران دانشگاه را طي كند، به سن بالايي مي رسد. ميانگين سن جوانان فارغ التحصيل حدود 24 - 25 سال است و تا يك فارغ التحصيل به طور رسمي اشتغال پيدا كند باز مدتي به طول مي انجامد و همين امر باعث بالا رفتن سن ازدواج مي شود. دختران نيز از گذشته هدفمندتر شده و در صدد بالا بردن تحصيلات خود هستند و طبيعي است كه سن ازدواج آنان نيز بيشتر خواهد بود. ج ) تشريفات و آداب و رسوم پرهزينه و دست و پاگير نيز يكي از علت ها است. مخارج سنگين عروسي مثل آيينه و شمعدان، خريد طلا و جواهرات، جشن در هتل يا رستوران، تدارك جهيزيه، سيسموني نوزاد، پرداخت وديعه براي اجاره خانه، هزينه زايمان و يا ساير هزينه هاي درماني و گران قيمت در بيمارستان ها، مخارج سنگين رفت و آمد، پوشاك، لزوم تربيت صحيح فرزندان و ده ها مخارج ديگر - كه برخي تشريفاتي است و از روي چشم و هم چشمي - باعث مي شود كه جوان فكر ازدواج را از ذهن خود خارج كند. د ) سنگيني مهريه نيز يكي از مشكلات است. درست است كه مهريه جزء بدهي هاي نقدي شوهر محسوب نمي شود؛ ولي به هر حال بار مسؤوليتي است كه بر دوش شوهر قرار خواهد گرفت. ازاين رو يك جوان در پذيرش اين مسؤوليت درنگ مي كند. راه كارهاي عملي در حل اين مشكل عبارت است از: 1- به طور كلي بايد براي مردم و جوان ها رفاه اقتصادي ايجاد كرد. 2- تشويق جوانان به تشكيل خانواده و بر حذر ساختن آنان از فكر تجرّد و تأخير در اين امر مقدس. 3- وام ازدواج با گسترش بيشتري در اختيار جوانان قرار بگيرد. 4- يكي از مشكلات بزرگي كه بر سر راه جوان ها است، مسأله مسكن است. بنابراين تأمين مسكن در اين امر مهم سرنوشت ساز است. 5- رعايت تعادل در مهريه. 6- حذف تشريفات پرهزينه واحتراز از تجمل گرايي و... آنچه بيان شد، مسؤوليتي است كه بر دوش پدر و مادر، اجتماع و به ويژه بر دوش نظام قرار دارد و اميدواريم كه به اين مهم توجه بيشتري بشود تا جوانان ما بتوانند زودتر ازدواج كنند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.