مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24913 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

نمازي كه براي فرار از جهنم خوانده شود يا براي رضاي خدا و يا براي رفعتكليف خوانده شود چه مرتبه اي دا
نماز بايد براي اطاعت فرمان

الي الله خوانده شود.

خدا و قرب

حال اگر اين نماز را با اين نيت صرفاش

براي محبت و رضاي خدا بخواند،

از مرتبه عالي برخوردار است و

عبادت احرار ناميده ميشود. اگر

براي بهشت يا فرار از جهنم بخواند،

باز صحيح و قبول است ولي مرتبه

پايينتري دارد و عبادت اجير و

عبيد ناميده ميشود. اگر هيچكدام

از اينها در نظرش نيست و نماز را

براي رفع تكليف و عمل به دستور

خدا ميخواند، صحيح است ; اما

مرتبه پايينتري از مقبوليت و ثواب

را دارد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.