مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24918 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

نماز جمعه چه اهميت و ثوابي دارد
نماز جمعه، در مراسم هفتگي اجتماعي مسلمانان، جايگاه والايي

دارد و نه تنها يك عبادت، بلكه مظهر وحدت مسلمين و شكوه و عظمت

اسلام است و بر سطح آگاهي آنان ميافزايد.

نماز جمعه، اهميت و ارزش فراواني در دين اسلام دارد; به طوري كه در

زمان امام معصوم(ع)، شركت در آن واجب ميباشد. درباره اهميت نماز

جمعه، احاديث بسياري نقل شده است; از جمله:

1. رسول خدا(ص)، نماز جمعه را حج مساكين دانسته و آن را موجب

آمرزش گناهان شمرده است.(وسائل الشيعه، ج 5، ص 3)

2. امام صادق(ع) فرموده است:

((هرگامي كه به سوي نماز جمعه برداشته شود، خداوند آتش دوزخ را بر

صاحب آن گام حرام ميكند)).(همان، ص 3)

3. پيامبر(ص) فرمود: ((هر كسي از نظر ايمان و طلب پاداش آخرت، به

نماز جمعه بيايد، بندگي خدا را از سر بگيرد (يعني تمامي گناهان گذشته او

بخشوده ميشود) (همان، ص 3)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.