مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24923 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا بعضي از مسلمانان نماز نمي خوانند
علتهاي متعددي ميتواند داشته باشد از جمله:

1. عدم آشنايي به فلسفه نماز;

2. احساس تحجر و عقب ماندگي;

3. تنبلي و تن پروري;

4. مسامحه كاري;

5. احساس خودنمايي و رياكاري ;

6. احساس بي فايده بودن نماز;

7. خانواده;

8. محيط و اجتماع فاسد;

9. دوست فاسد;

10. برخوردهاي نامناسب افراد مذهبي.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.