مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24924 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

نماز جماعت چه ثواب و حكمتي دارد
ثواب نماز جماعت را در آثار آن ميتوان ملاحظه نمود; يكي از آثار

نماز جماعت اثر معنوي آن است. براي هر قدمي كه انسان به سوي نماز

جماعت بر ميدارد، ثواب و حسنه در نظر گرفته شده و اگر تعداد نمازگزاران

از ده نفر تجاوز كند كسي جز خداوند حساب ثواب آن را نميداند و در

حديثي وارد شده ((هر كسي نماز جماعت را دوست بدارد، خداوند و

فرشتگان او را دوست ميدارند.))

يكي ديگر از آثار نماز جماعت، اثر اجتماعي آن است كه دلها به هم

نزديك ميشود و برادري و اخوت بين مسلمانان پديد ميآيد و انسان

ميتواند رفيق و دوست صالحي از اين طريق پيدا كند تا وسيله رستگاري او

در پيشگاه خداوند باشد.

نماز جماعت، با شكوهترين، بهترين، پاكترين و معنويترين اجتماعات دنيا

است. از اين رو داراي فضيلت و ثواب بسياري است.

پيامبر(ص) ميفرمايد: ((آگاه باشيد هر كه به طرف مسجد براي اقامه نماز جماعت

حركت كند، به هر قدم هفتاد هزار حسنه و ثواب براي او نوشته گردد و هفتاد هزار گناه

او پاك گردد و به همين اندازه درجاتش بالا رود و اگر در همين حال بميرد خداوند

هفتاد هزار فرشته بر او بگمارد كه او را در قبرش زيارت كنند و در تنهايي مونس او

باشند و برايش استغفار كنند تا برانگيخته شود)). (وسائل الشيعه، ج 5، ص 372).

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.