مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24925 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

كسي كه اذان جماعت را بشنود و بي دليل در نماز جماعت شركت نكند نمازشچه حكمي دارد
از رسول خدا(ص) نقل شده كه فرمود: ((من سمع الندا فلم يجبه من

غير عله فلا صلاه له; نماز كسي كه صداي اذان را بشنود و بيدليل در نماز

جماعت مسلمانان شركت نكند، ارزشي ندارد)). و همه علما نيز فتوي

دادهاند: حاضر نشدن به نماز جماعت از روي بياعتنايي جايز نيست و

سزاوار نيست كه انسان بدون داشتن عذر نماز جماعت را ترك نمايد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.