مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24928 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

نماز در محل تحصيل و وطن چه حكمي دارد
الف) انسان بايد در وطن خود نماز را تمام بخواند اگر چه كمتر از ده روز

بماند.

ب)اگر انسان ده روز يا بيشتر از ده روز در محل درس ميماند; با قصد

ماندن ده روز يا بيشتر نماز تمام و در غير اين صورت شكسته است.

ج) بنابر فتواي آيت الله بهجت اگر معمولا كمتر از ده روز ميماند و در هر

ماه 3 يا 4 بار به وطن خود رفت و آمد ميكند، نماز او تمام است. و در اين

صورت فقط در سفر اول (بعد از ماندن ده روز) شكسته و در سفرهاي بعدي

تمام است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.