مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24929 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

نماز چه نقشي در زندگي انسان دارد
نماز نقش مهم و دقيقي در زندگي انسان دارد; از جمله:

الف) ايجاد نظم و ترتيب در زندگي;

ب) برنامه ريزي براي كارهاي روزانه (مشخص كردن اوقات عبادت، كار،

فراغت و تفريح);

ج) زمينه سازي براي تربيت و پرورش روح و خودسازي و تهذيب نفس;

د) ايجاد شور و نشاط در شخص و از بين بردن فشارها و استرسهاي رواني;

ه') كمك به بهداشت و پاكيزگي جامعه;

اين موارد تنها اشارهاي جزئي به نقش نماز در زندگي دارد و اگر به مفاهيم و

اسرار نماز دقت كنيم و به آن اهميت وافري بدهيم، خواهيم ديد كه نماز،

مانند چراغ فروزاني، راهنما و هادي انسان در تاريكيها، گمراهيها،

غفلتها و ظلمات است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.