مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24930 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا به نماز ستون دين و مجموعه همه كمالات مي گويند
ستون و پايه هر ساختمان، موجب استحكام، دوام و استواري

آن است و اگر ستون نباشد آن خانه فرو خواهد ريخت. نماز نيز ستون دين

است; يعني، اگر نماز نباشد، دين معنا و مفهوم نخواهد داشت و بر جاي

خود مستحكم و استوار نخواهد بود.

تمامي عبادات و اعمال و كمالات و فضايل، به نحوي به نماز پيوند و ارتباط

دارند.

ثمرهئ توحيد و خداشناسي، در نماز و عبادت هويداست. اساس آموزههاي

نبوت و رسالت، نماز و نيايش واقعي است.

محور اصلي معاد و قبولي يا عدم قبولي اعمال، بسته به نماز است.

عدل الهي، مستلزم نزديك ساختن بندگان به خداست و آن با نماز امكان

دارد.

فلسفه امامت و پيشوايي حاكمان صالح، در اقامه و برپايي نماز است.

در تمامي مراحل و مناسك حج، نماز چون نگين درخشاني ميدرخشد.

زكات و خمس، بدون نماز معنا ندارد و شخص نمازگزار بدون پرداخت

زكات و خمس، نميتواند چشم داشتني از عبادتش داشته باشد.

روزه عبادتي است كه با نماز تمام و كامل ميشود و...

پس ميبينيم كه تمامي اعمال و عبادات به نوعي با نماز ارتباط و پيونددارند

و در صورت عدم قبولي نماز، آنها نيز مورد پذيرش نخواهند بود.

ترك كنندگان نماز هم ؤ اگر تمامي اعمال خير دنيا را انجام دهند ؤ شايسته

هيچ گونه تفضل و عنايتي از جانب خدا نخواهند بود.

از اين رو نماز با فضيلتترين و برترين عبادات است.

امام رضا(ع) ميفرمايه: ((اعلم ان افضل الفرايض بعد معرفه الله

عزوجل الصلاه الخمس; بدان كه افضل واجبات بعد از معرفت خداوند

عزوجل، نماز پنجگانه است)). (مستدرك الوسائل، ج 1، ص 17) آن

حضرت هم چنين ميفرمايد: ((در قيامت بنده را به دادگاه الهي طلب ميكنند

و اول چيزي كه از او ميپرسند، دربارهئ نماز است پس اگر نماز را تمام و جامع

و كامل ارايه داد، اهل نجات است; وگرنه با خشم به دوزخ انداخته

ميشود)).

خود نماز نيز داراي آداب، اركان، شرايط و ويژگيهايي است كه نماز را از

ديگر عبادات و اعمال، متمايز ميسازد.

اين ويژگيها و خصوصيات عبارت است از:

1. داشتن طهارت روحي و جسمي (وضو و غسل و پرهيز از نجاسات);

2. توجه ظاهري و باطني به خانهئ خدا (قبله);

3. پرهيز از گناهان و معاصي (مانند غصبي نبودن لباس و مكان نمازگزار و

آب وضو);

4. سرچشمهئ خروشان مكارم اخلاقي (تقوا، صداقت، راستگويي، امانت

داري و...);

5. يكرنگي و مساوات همه نمازگزاران با هم (نماز جماعت و جمعه);

6. برنامهئ عملي براي تزكيهئ نفس و خودسازي (رعايت خشوع و خضوع در

نماز و...);

7. يادكرد دائمي و رسمي آفريدگار هستي (قرائت و ذكرهاي نماز);

8. تبلور تواضع، فروتني، خاكساري و عبوديت انسان (ركوع و سجود);

9. مناجات و گفت و گوي مستقيم ورسمي با خدا (دعا و حمد و سوره);

10. پيوند دائمي با مساجد و مراكز ديني و آشنايي با معارف و مسايل ديني

(حضور در مساجد و جلسات سخنراني) با توجه به اين مطالب، روشن

ميشود كه نماز مجموعهئ جامعي از كمالات، فضايل و محاسن است و بدون

نماز، هيچ ديني كامل نيست.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.