مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24932 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا كسي كه نماز نمي خواند از دين اسلام خارج است
نماز شرط اساسي و پايه دين اسلام و علامت مسلماني است و

ترك آن به هيچ وجه جايز نيست.

نماز نور موئمن، علامت و نشانهئ ايمان، پرچم اسلام، كليد بهشت، سيماي

مكتب، راس دين و موجب نزول رحمت پروردگار است.

ترك نماز، سستي نمودن آن، سبك شمردن آن و اهميت ندادن به آن، به

شدت مورد نهي خدا و پيامبر(ص) قرار گرفته است قرآن ميگويد: ((از

دوزخيان پرسيده ميشود: چرا در آتش هستيد؟ جواب ميدهند: ما نمازگزار

نبوديم)).

امام صادق(ع) ميفرمايد:

((رسول خدا (ص) فرمودند: كسي كه نماز را سبك شمارد، از من نيست و در

كنار حوض كوثر، بر من وارد نميشود، نه به خدا قسم (وارد نخواهد

شد).(علل الشرايع، ص 241)

امام باقر(ع) از جد بزرگوارش روايت ميكند: ((مرز ميان اسلام و كفر،

نمازگزاران است كه اگر كسي نماز واجب را عمدا ترك كند يا نسبت به آن

استهزا و اهانت كند، از آيين اسلام خارج است)). (المحجه البيضا، ج 1، ص

198)

در اين جا بايد به دو نكته توجه داشت:

1. اگر اشخاصي كه نماز را از روي سستي، كاهلي و سبك شمردن ترك

ميكنند; از اسلام خارج نميشود; ولي عقوبت و عذابهاي سختي در

انتظار آنان است.

2. اگر اشخاصي نماز را قبول نداشته، آن را رد ميكنند و نماز را از ضروريات

دين نميدانند (انكار دستور خدا و پيامبر(ص))، از دين اسلام خارج اند و به

آنان نميتوان مسلمان گفت.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.