مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24935 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

چه اثري بين نماز اول وقت و نماز غير اول وقت وجود دارد
نماز اول وقت در نصوص ديني مورد تاكيد بسيار قرار گرفته و

فضايل فراواني براي آن نقل شده است. از نظر تاثيرات روحي، رواني و

اجتماعي، ميتوان امور زير را نام برد:

الف) عادت دادن شخص به نظم،

ب ) وجود نشاط و آمادگي و حضور قلب بيشتر جهت انس و ارتباط با خدا و تقويت

كمالات نفساني،

ج ) زمينهسازي جهت برگزاري جماعتهاي بزرگ و انس و الفت و اتحاد بيشتر

مسلمانان.

توضيح آن كه: وقتي جامعهئ اسلامي مقيد به خواندن نماز در اول وقت

باشند، در هر منطقه غالب مردم همزمان به نماز ميايستند. اين مساله

آمادگي آنان را براي جماعت و ايجاد صفوف گسترده و پرجمعيت

بيشتر ميكند. در حالي كه نماز در غير اول وقت، در بين زمانهاي

مختلف پراكنده ميشود و از اجتماع و شكوه عبادي و انس و الفت

موئمنان در مراكز ديني ميكاهد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.