مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24950 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

اگر در بين نماز چيزي كه بر آن سجده مي كنيم گم شود يا چيزي كه سجده برآن صحيح را نداشته باشد تكليف چيس
اگر در بين نماز چيزي كه بر آن سجده ميكند گم شود و چيزي كه

سجده بر آن صحيح است نداشته باشد; اگر ميشود (بدون اين كه صورت از

قبله برگردد) به اطراف چهار گانه رفت و چيزي كه سجده بر آن صحيح است

پيدا كرد، اين كار را بكند يا فرش را كنار بزند و روي زمين سجده كند والا

چنانچه وقت وسعت دارد و چيزي كه سجده بر آن صحيح باشد پيدا نشد،

نماز را بشكند و اگر وقت تنگ بود بايد به لباسش اگر از پنبه يا كتان باشد

سجده كند و اگر اين هم ممكن نيست بر پشت دست سجده كند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.