مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24981 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

ابعاد مادي و معنوي نماز كدام است
جنبههاي مادي نماز، اعمال، اركان و آداب ظاهري نماز است كه بعضي

واجب و برخي مستحب است.

اگر اين اعمال و اركان (مانند قيام، قرائت، ركوع، سجود، تشهد و...) است

به جاي آورده نشود، نماز باطل است و بايد آن را دوباره خواند.

اما جنبههاي معنوي نماز، عبارت است از خشوع و خضوع، اخلاص،

حضور قلب، عشق و علاقه و معرفت و شناخت. اين جنبهها، آداب و

دستورالعملهاي باطني نماز و موجب رشد و تعالي انسان است. گفتني

است كه جنبههاي مادي نماز در درستي و رفع تكليف نماز موثر است ; اما

جنبههاي معنوي آن در پذيرش و مقبول بودن نماز تاثير دارد. پس ممكن

است شخصي نماز را صحيح بخواند و از او رفع تكليف شود; اما به علت

عدم رعايت آداب باطني و نداشتن حضور قلب، اين نماز مورد قبول درگاه

الهي قرار نگيرد و پاداش و ثواب و اثري بر آن مترتب نشود.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.