مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24984 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

توجه به نماز در نزد پيشوايان دين ما چگونه بوده است
سخنان و روش رسول خدا(ص) و پشوايان معصوم(ع) درباره نماز

بيانگر اهميت و ضرورت اهتمام به اين فريضه است. براي نمونه به چند

روايت اشاره ميكنيم:

پيامبر(ص) فرمود: نماز نور چشم من است.

در جاي ديگر فرمود: نماز به منزلهئ سر نسبت به تن است. و باز

: نماز كليد بهشت است. امام علي(ع) ميفرمايند: نمازداوري

ميفرماين

تكبر است. در روايت است كه امام علي (ع) آنقدر ركوع نماز را طولاني

ميكرد كه عرق از ساق پاي او جاري و زير قدمهاي مباركشتر ميشد.(بحار

ص 108، ج 82)

شخصي وارد منزل امام صادق(ع) شد، ديد كه امام در ركوع نماز مشغول

تسبيح خداوند است و تا 60مرتبه تسبيح را تكرار نمود. در حديث ديگر

است كه امام صادق(ع) ذكر خدا را در ركوع و سجود بيش از 30 بار تكرار

ميكرد. همه اينها گوياي اهميت نماز نزد پيشوايان دين است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.