مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24988 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چگونه مي توان نماز را در اول وقت ادا كرد
خواندن نماز اول وقت، خواسته اكيد شرع و داراي استحباب زياد

است.

شيريني و حلاوت نماز و عبادت، فقط در اول وقت درك ميشود و

عنايت وتفضلات رحماني،تنها در وقت فضيلت ناز، به دست ميآيد.

شهيد ثاني، عبارت لطيفي درباره نماز اول وقت دارند. ايشان مينويسند.

((هنگامي كه وقت نماز داخل ميشود بدان كه اين ميقاتي است كه خداي

تعالي براي تو قرار داده است. تا به خدمتش برخاسته و براي خواهش از

محضر او و رستگاري با اطاعتش آمادگي پيدا كني.

پس شايسته است، هنگام رسيدن وقت نماز، شادي بر قلبت غلبه كند و

بهجت در چهرهات هويدا گردد; زيرا همين وقت است كه سبب نزديكي توبه

خدا و وسيله رستگاري ميباشد. بنابر اين همان طور كه براي ورود سلطاني

خود را آماده ميكني، با طهارت و نظافت و پوشيدن لباسهاي شايسته

مناجات، خود را براي رسيدنش آماده كن و با اين وقت شريف، با وقار،

سكينه و خوف و رجا برخورد كن و عظمت حضرت خالق و نقصان و

ناچيزي خود را به ياد داشته باش...))

تلاش در جهت خواندن نماز در اول وقت، امري پسنديده و قابل تشويق

است و در اين زمينه ميتوان به راه كارهاي زير توجه كرد:

1. توجه به اهميت و ارزش نماز نسبت به تمامي امور مادي و دنيوي و

اولويت و برتري آن بر همه كارها و فعاليتها; مولاي متقيان علي(ع)

ميفرمايد: امور دنيا، شما را از خواندن نماز در اولت وقت باز ندارد; زيرا

خداوند تبارك و تعالي مذمت كرده قومي را و فرموده: (واي بر آن

نمازگزاراني كه از نمازشان غفلت ورزند); يعني، واي به نمازگزاراني كه از

اوقات نماز غفلت كنند و در انجام دادن نماز در اول وقت غفلت كنند)).

(وسائل الشيعه، ج 30، ص 82)

2. تقويت عشق و علاقه به نماز و مناجات با خدا و انس پيدا كردن با

نيايش و عبادت; در اين صورت شخص عاشق، همواره منتظر وقت نماز

است تا با شيفتگي تمام، به عبادت خدا و راز و نياز با او بپردازد.

3. تقويت اراده و عزم جدي در اين كار ; يعني، يك بار به طور جدي

تصميم بگيرد كه نمازها را در هر صورت در اول وقت به جا آورد و هيچ وقت

در خواندن آن سستي و كوتاهي نكند.

4. استفاده از راه كار تشويق و تنبيه; يعني، با خود شرط كند كه اگر مثلا ده

روز پشت سر هم نماز را در اول وقت بخواند، خود را با خريد چيزي تشويق

كند و اگر در اين راه روزي مرتكب خلاف شد، خود را تنبيه كند; مثلا صدقه

بدهد.

5. سعي كند در نمازهاي جماعت شركت كند و نمازها را در مسجد

بخواند در اين صورت خود به خود نماز را در اول وقت ادا كرده است.

6. به پاداشها و ثوابهاي بيشمار نماز اول وقت، نماز جماعت، نماز در

مسجد و... توجه داشته باشد و سعي كند همواره از اين عنايات الهي

برخوردار گردد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.