مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24994 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا نماز واقعا انسان را شاداب مي كند
از آنجا كه نماز روح عبادت است و عاليترين نوع تذلل و كرنش در

برابر خداوند است، عروج و پروازي است در فضاي معنويت و بندگي براي

رسيدن به قرب پروردگار واقعا انسان را شاداب نگه ميدارد و ديگر اين كه

آنچه غم و ناراحتي انسان را فراهم ميكند گناه است و نماز سبب آمرزش

گناهان و زدودن آثار لغزشهاست. زيرا قرآن در سوره هود آيه 114 پس از امر

به نماز ميفرمايد: ان الحسنات يذهبن السيئات; نيكيها بديها را از بين

ميبرد و روح و جسم را شستشو ميدهد و بهترين به نماز است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.